Hariye Giyechi Guitar Chords Lyrics Arnob | হারিয়ে গিয়েছি - অর্ণব

Hariye Giyechi Guitar Chords Lyrics Arnob  | হারিয়ে গিয়েছি - অর্ণব 

Strumming:-DD UUD DUDU

[G]Hariye giyechi[D]eito joruri khobor

[G]obak dui chokhe[D]chaya kape bhoye ovimane

[G]hariye jaoar, [D]niyom nei ekhane

[G]harabo bole, [D]paa tipe egote gelei,

[C]gota shohor [D]bati jele [Am]shotorko

[C]paye paye harabar[D]jaiga [G]khuje mori.

 

[G]Kothao nei[C]jhumjhum ondhokar

[G]tokkhok daka [D]nishuti te

[G]rupkotha shune[C]shiure othe[D]na gaa.

[G]shopne amar s[C]horire keu

[G]chorai na [D]shiuli ful

[G]alor akash nuye[C]eshe choy [D]na kopal.


[G]Hariye jaini tobu[D]etai joruri khobor

[G]akangkha ar hotashai[D]hariye jawar kono mane nei

[G]nibir ghore adho[D]alo bisshashe

[C]buk'er govire kar [D]jeno dak ashe.

 

[C]Jodi konodin [D]jhore jhore [Am]jai ondhokar

[C]bhalobasha dhuye [D]dei gota [G]mukh amar

[C]duchokhe shopno [D]bhore diye [G]jai keu

[C]jodi konodin[D] otut [G]bisshashe,

[C]jodi [D]konodin, jodi [G]konodin,

[C]jodi konodi[D]nnnnnn ummm... [G]jodi konodin


Previous Post Next Post
close