Abhi Abhi Guitar Chords and Strumming Pattern

Abhi Abhi Guitar Chords and Strumming Pattern

Abhi Abhi Guitar Chords and Strumming Pattern Strumming Pattern: 2- D-D-UUUDUDU Strumming Pattern: 2-D-D-UDU-UDU [Verse] [D]Abhi abhi[Bm]toh mile ho [C]Abhi na karo[D]chootne ki baat   [D]Abhi abhi toh[Bm]pasand aayeho [F]Abhi[G]abhi rootne [D]ki baat [D]Abhi abhi[Bm]toh roshni aayi [G]Abhi-na-karo muh[D]chupanekibaat [Bm]Abhi abhi[G]zindagi shuruhai [G]Abhi abhi tham[D]jaane-kibaat  [Chorus] [Bm]Hum toh[G]haare mahiyare [A]Moonde naina[D]neend-tihare [Bm]Hum toh[G]haare-mahiyare [A]Moonde naina[D]neend-tihare  [D]Teri baazoo mein[Bm]meri-chahate-samaaye [D]Teri-dhadkanon ko[G]meri-dhadkane-sunaye [D]Teri-khwahishon se[Bm]meri khwahishe rihahai [D]Teri karwato se[G]meri daastan bayaanhai  [Bm]Kya sukoon[A]kya junoon [G]Hum nawa…  [Verse] [D]Abhi abhi[Bm]dil ki sunihai [C]Abhi na karo[D]zamane kibaat [D]Abhi abhi[Bm]baatein rukhihai [F]Abhi[G]abhi[D]dohrane kibaat [D]Abhi abhi[Bm]aawargiaayi [G]Abhi na karo[D]sambhalne-kibaat [Bm]Abhi abhi[G]zindagi shuruhai [G]Abhi abhi tham[D]jaane-kibaat [Bm]Woh subah[G]toh bewajaho  [A]Ki guzare bin[D]tumhare jis kiraat. [Bm]Woh subah[G]toh bewaja ho [A]Ki guzare bin[D]tumhare jis kiraat..   [D]Teri baazoo mein[Bm]meri-chahatesamaaye [D]Teri dhadkanon ko[G]meri-dhadkane sunaye [D]Teri khwahishon se[Bm]meri-khwahishe rihahai [D]Teri karwato se[G]meri-daastan bayaanhai [Bm]Kya sukoon[A]kya junoon  [Chorus] [G]Hum nawa… [Bm]Hum toh[G]haare mahiyare [A]Moonde naina[D]neend tihare [Bm]Hum toh[G]haare mahiyare [A]Moonde naina[D]neend tihare

Strumming Pattern: 2- D-D-UUUDUDU

Strumming Pattern: 2-D-D-UDU-UDU

[Verse]

[D]Abhi abhi[Bm]toh mile ho

[C]Abhi na karo[D]chootne ki baat

 

[D]Abhi abhi toh[Bm]pasand aayeho

[F]Abhi[G]abhi rootne [D]ki baat

[D]Abhi abhi[Bm]toh roshni aayi

[G]Abhi-na-karo muh[D]chupanekibaat

[Bm]Abhi abhi[G]zindagi shuruhai

[G]Abhi abhi tham[D]jaane-kibaat


[Chorus]

[Bm]Hum toh[G]haare mahiyare

[A]Moonde naina[D]neend-tihare

[Bm]Hum toh[G]haare-mahiyare

[A]Moonde naina[D]neend-tihare


[D]Teri baazoo mein[Bm]meri-chahate-samaaye

[D]Teri-dhadkanon ko[G]meri-dhadkane-sunaye

[D]Teri-khwahishon se[Bm]meri khwahishe rihahai

[D]Teri karwato se[G]meri daastan bayaanhai


[Bm]Kya sukoon[A]kya junoon

[G]Hum nawa…


[Verse]

[D]Abhi abhi[Bm]dil ki sunihai

[C]Abhi na karo[D]zamane kibaat

[D]Abhi abhi[Bm]baatein rukhihai

[F]Abhi[G]abhi[D]dohrane kibaat

[D]Abhi abhi[Bm]aawargiaayi

[G]Abhi na karo[D]sambhalne-kibaat

[Bm]Abhi abhi[G]zindagi shuruhai

[G]Abhi abhi tham[D]jaane-kibaat

[Bm]Woh subah[G]toh bewajaho


[A]Ki guzare bin[D]tumhare jis kiraat.

[Bm]Woh subah[G]toh bewaja ho

[A]Ki guzare bin[D]tumhare jis kiraat.. 


[D]Teri baazoo mein[Bm]meri-chahatesamaaye

[D]Teri dhadkanon ko[G]meri-dhadkane sunaye

[D]Teri khwahishon se[Bm]meri-khwahishe rihahai

[D]Teri karwato se[G]meri-daastan bayaanhai

[Bm]Kya sukoon[A]kya junoon


[Chorus]

[G]Hum nawa…

[Bm]Hum toh[G]haare mahiyare

[A]Moonde naina[D]neend tihare

[Bm]Hum toh[G]haare mahiyare

[A]Moonde naina[D]neend tihare