Dinguli Mor Sonar Khanchai Guitar Chords

Dinguli Mor Sonar Khanchai Guitar Chords

Rabindra Sangeet

[C]Dinguli mor[Am]sonar khan

[C]chai railo[Am]na railo[F]na


[G]Sei-je aamar[Am]nana rayner[C]dinguli.


[C]Kannahasir[Am]bandhan–.[C]n  

tara sailo[Am]na- sailo[F]na-

[G]Sei-je aamar[Am]nana rayner[C]dinguli.[C]Aamar praner[Am]gaaner bhasha

[F]Shikhare tara[C]chilo aasha-

[C]Ure galo,[Am]sakol katha[C]kailo na- kailo[F]na-

[G]Sei-je aamar[Am]nana rayner[C]dinguli.


[C]Swapon dekhi,[Am]jano tara[F]kar aashe

[G]Phere aamar[Am]bhanya khanchar[C]char pashe-

[G]Sei-je aamar[Am]nana rayner[C]dinguli.


[C]Eto bedon[Am]hai ki phanki.

[F]Ora ki sab[Am]chayaar pakhi.

[C]Aakash-pare[Am]kichui ki go[C]railo na- railo[F]na-

[G]Sei-je aamar[Am]nana rayner[C]dinguli.


Previous Post Next Post
close