Guru Ghor Banaila Ki Diya Chords and Strumming Pattern

Guru Ghor Banaila Ki Diya Chords and Strumming Pattern

Guru Ghor Banaila Ki Diya Chords 

Chords-[Gm][Cm][G#][D#]


Strumming Pattern- D-UD-D-UD-DUDU


[অন্তরা]

[Gm]Guru ghor banaila[Gm]ki diya

[Cm]dorja janla kichu [Cm]nai

[G#]kemne tomay [G#]dekhte pai

[Gm]Guru ghor banaila [Gm]ki diya

Hey[G#]Guru ghor banaila[G#]ki diya


[Gm]ei ghore te ami chara ar [Gm]thake na keho

[Cm]poka makor khaiya gelo[Cm]sundor ei deho

[Gm]tomar kache chaire phana

[Cm]koiro na koira na mana

[Gm]koi guru kandia [Cm]koi guru [G#]kandia

[Gm]ghor banaila ki [Gm]diya


[Gm]Guru ghor banaila[Gm]ki diya

[Cm]dorja janla kichu [Cm]nai

[G#]kemne tomay [G#]dekhte pai

[Gm]Guru ghor banaila [Gm]ki diya

Hey[G#]Guru ghor banaila[G#]ki diya


[Gm]Amar ruhu amar majhe[Gm]naito ekhon guru

[Gm]Korte hobe aj theke hay [Gm]notun jibon shuru

[Gm]Roj kiyamot asbe kobe

[Cm]sajar meyad sesh ki hobe

[Gm]Muktio sadh niya, [Cm]muktiro sadh [G#]niya

[Gm]Ghor banaila ki diya


[Outro]

[Gm]Guru ghor banaila[Gm]ki diya

[Cm]dorja janla kichu [Cm]nai

[G#]kemne tomay [G#]dekhte pai

[Gm]Guru ghor banaila [Gm]ki diya

Hey[G#]Guru ghor banaila[G#]ki diya

[Gm]Guru ghor banaila[Gm]ki diya

[Gm]Guru ghor banaila[Gm]ki diya

[Gm]Guru ghor banaila[Gm]ki diya


Previous Post Next Post
close